Frederik VI's Hotel | Rugårdsvej 590 | 5210 Odense NV | Tlf: +45 65 94 13 13 | reception@f6h.dk

Fra kro til hotel

Frederik VI’s Hotel i Korup kan spore sin historie tilbage til 1822, da Maren Cathrine Hansdatter køber Søeløkkestedet for 100 rigsbankdaler. Kort efter bliver hun gift, og sammen med sin mand Rasmus Pedersen etablerer hun et traktørsted, der får navnet Slukefter Kro. Parret driver landevejskroen i 30 år og derefter tager andre ejere over op gennem 1800- og 1900-tallet.

Gæsterne ankommer til kroen til fods, til hest, på cykel, i karet, i bil og fra 1911 også med tog, da den nordvestfynske jernbane bliver oprettet og kroen får eget trinbræt i baghaven. Navnet Slukefter Kro bevares frem til 1966, hvor trinbrættet bliver nedlagt og kroen skifter navn til Frederik VI’s Kro. Det var nemlig under den konges sejl, at kroen i sin tid blev oprettet som en af Danmarks kongeligt privilegerede kroer.

Den oprindelige bygning i bindingsværk brændte i 1928, hvorefter bygningen blev genopført i mursten i tidens stil. I dag er navnet Frederik VI’s Hotel, bygningen er moderniseret og drives nu som et moderne 4-stjernet hotel og konferencecenter. Hotellet ligger i naturskønne omgivelser blot 10 kilometer fra Odense centrum.

Frederik VI’s Hotel åbner igen op for nogle af de gamle traditioner. Musik og dans har været en stor del af husets historie – historiske øjeblikke genskabes nu med en række arrangementer fordelt over året. Frederik VI’s Hotel vil også være samlingspunktet omkring musik og dans i fremtiden – her bliver nye minder skabt og historien videreføres.