GREEN KEY-CERTIFICERING

Et bæredygtigt valg

 

Vi gør det for gæsterne…
…. og tager samtidig ansvar for mennesker og vores natur.

 

 

 

Vi tror på høj kvalitet, naturlig sund fornuft og et grønt fokus. Og vi arbejder derfor hver dag for en mere ansvarlig tilgang til det at drive et hotel og restaurant.

Dette gør vi naturligvis både for – og i tæt samarbejde med – vores gæster, vores kolleger, vores leverandører og samarbejdspartnere.

Derfor er vi Green Key-certificeret – turismens mest udbredte miljømærke, der gives til turistvirksomheder, der gør en ekstra indsats for at passe på miljøet.

Og fordi vi lever op til Green Keys skrappe miljøkrav, er du, som gæst hos os, automatisk med til at passe på miljøet.

Vi tænker nemlig på miljøet – men også på dig og din komfort. Omtanke for mennesker og miljø er en vigtig del af vores DNA, og som miljømærket hotel er vi konstant til eksamen, da der er en række konkrete og relevante miljøkrav, vi skal opfylde. Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre og styrke vores bæredygtige profil på alle relevante og realistiske områder af hotellets drift.

Her er nogle eksempler på vores indsats

 

● Ladestandere til elbiler

 

● Fokus på madspild (vi har erstattet vores frokostbuffet, med en flot frokostplatte tilberedt og anrettet af udlærte kokke)

 

● Energibesparende belysning

 

● CO2 regnskaber

 

● Miljøhandlingsplaner

 

● Energibesparende forbedringer på køle- og fryserum

 

● Udskiftning af TV på alle værelser

 

● Affaldssortering

 

● Miljøskånsomme midler til rengøring

 

● Målsætninger vedr. sænkning af forbrug af elektricitet, vand og varme

 

● Ved overnatning mere end en nat sker rengøring kun, hvis gæsten beder om det

 

Og vi kan se, at tiltagene virker og bliver taget godt imod, både blandt gæster og
personalet. Vores gæste-evalueringer (NPS-score) er nemlig støt stigende, så vi i dag
ligger over benchmark, hvor vi i 2019 lå under.
Trivselsmålinger viser, at medarbejderne er glade og tilfredse, da de også sætter pris på at arbejde et sted,

der har fokus på klima og bæredygtighed.
At tænke fremtiden grønnere er dermed ikke blot fornuftigt; det er også en god
investering. I vores gæster, vores personale og vores alle sammens fremtid.
Vi er dog meget bevidste om at vi ikke kan gøre alt på en gang, men vi forsøger løbende at ændre forretningsgangene

med henblik på mere bæredygtige tiltag og udvikling.

Og derfor er vores gæster naturligvis altid velkomne til at komme med forslag og
forbedringer til den grønne omstilling. Ja faktisk er vi meget taknemmelige for alle forslag og inputs I sender i vores retning.

Vi glæder os til at fortsætte det gode arbejde i de kommende år